WŁÓKNA RESPIRABILNE
(AZBESTU LUB SZTUCZNE WŁÓKNA MINERALNE)
ORAZ OGNIOTRWAŁE WŁÓKNA CERAMICZNE


Wykonywanie badań

W naszym laboratorium analizy włókien respirabilnych oraz ogniotrwałych włókien ceramicznych (pobranych w powietrzu - środowisku pracy) są standardową analizą wykonywaną przy użyciu specjalistycznego mikroskopu.

Wykonujemy akredytowane badania:

  • włókien respirabilnych azbestu (jednego lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): aktynolitu, antofilitu, chryzotolu, amozytu, krokidolitu, tremolitu,
  • respirabilnych sztucznych włókien mineralnych z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych,
  • ogniotrwałych włókien ceramicznych,
  • ogniotrwałych włókien ceramicznych w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi.

Pobieranie próbek:

Do pobierania włókien należy używać:

  • sprawdzonych sączków membranowych o średnicy 25mm wykonanych z mieszaniny estrów celulozy z zaznaczoną kratką w polu widzenia,
  • głowicy pomiarowej z zaczepem umożliwiającym przymocowanie jej do ubrania, wyposażonej w ochronny kołnierz o długości 1,5-2,0 razy większy niż jego wewnętrzna średnica.

Szczegółowe dane dotyczące pobierania próbek włókien zawarte są w "Przewodniku pobierania włókien w powietrzu"


Definicje:

  • Respirabilne włókno, to włókno o długości powyżej 5 µm, o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy > 3.
  • Ogniotrwałe włókno ceramiczne to włókno, którego średnia geometryczna średnica włókna ważona długością pomniejszona o dwa standardowe błędy geometryczne jest mniejsza niż 6 µm.

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu.