BADANIA WODY I GLEBY


Wykonujemy analizy próbek wód, ścieków i odcieków pobieranych przez nasz zespół próbkobiorców oraz próbek dostarczonych do analiz przez naszych klientów.

W swojej ofercie posiadamy ponad 60 parametrów wód, ścieków i odcieków, wykonywanych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, m.in. chromatografii gazowej (GC-FID), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV, HPLC-FLD), absorpcyjnej oraz emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-OES, CV-AAS, ICP-OES-CV, HG-ICP-OES), spektrofotometrii w podczerwieni (IR). Wykonujemy także badania identyfikacyjne próbek o nieznanym składzie z użyciem spektrometru mas (GC-MS).
Wykonujemy analizy próbek gleb i gruntów dostarczonych do Laboratorium przez naszych klientów. Posiadamy także akredytację na pobieranie próbek gleb i gruntów do badań chemicznych i fizycznych.

W celu zapewnienia jakości analiz, nasze Laboratorium uczestniczy w projektach związanych z zapewnieniem jakości badań, m.in. w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości organizowanych w kraju i na świecie.
Szczegółowy zakres wykonywanych badań a także sposób dostarczenia próbek do analizy znajdziesz w naszym dziale ---> Pliki do pobrania.