STATUS PRAWNY FIRMY


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy.

  • Numer KRS: 0000102876
  • Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 634-22-27-106
  • Numer REGON: 273648896
  • Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 2007: 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
  • Konto Bankowe: ING BANK ŚLĄSKI O/KATOWICE 40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 3
  • Numer rachunku bankowego: 38 1050 1214 1000 0022 0172 4339 Kod SWIFT: ING BPLPW