LABORATORIUM

Nasze laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowo-badawczy.
W naszej codziennej pracy wykorzystujemy następujące techniki badawcze:

  • Chromatografia gazowa (GC-FID)
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC-UV, HPLC-FLD)
  • Absorpcyjna oraz emisyjna spektrometria atomowa (ICP-OES, CV-AAS, ICP-OES-CV, HG-ICP-OES)
  • Spektrofotometria w podczerwieni (IR)
  • Spektrometria mas (GC-MS)