Witamy na stronach Akredytowanego Laboratorium Badawczego


Laboratorium od 2006 roku posiada certyfikat akredytacji nr AB 719 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 719 potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co gwarantuje zachowanie niezależności, bezstronności i jakości badań oraz posiada wymagane kompetencje techniczne do wykonywania badań. W celu ciągłego doskonalenia i zapewnienia jakości uczestniczymy w badaniach biegłości laboratoriów organizowanych w kraju i na świecie.


Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wysoko wykwalifikowany personel sprawia, że możemy Państwu zaproponować usługi na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą.


Nasze Laboratorium dostarcza kompleksowych rozwiązań w zakresie:

  • Badań fizycznych na stanowiskach pracy
  • Wykonywania analiz chemicznych wód i ścieków
  • Wykonywania analiz chemicznych gruntów, odpadów, osadów
  • Wykonywania analiz chemicznych próbek powietrza, próbek gazów odlotowych
  • Wykonywania badań identyfikacyjnych próbek o nieznanym składzie
  • Pobierania próbek do badań