BADANIE WŁÓKIEN AZBESTURespirabilne włókna azbestu oraz respirabilne włókna mineralne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Wdychane z powietrzem i odkładane w płucach mogą doprowadzić do pylicy azbestowej lub inicjować powstanie nowotworu. W naszym laboratorium analizy włókien respirabilnych są standardową analizą wykonywaną przy użyciu specjalistycznego mikroskopu.

Do pobierania włókien respirabilnych należy używać sączków membranowych o średnicy 25mm wykonanych z mieszaniny estrów celulozy z zaznaczoną kratką w polu widzenia. Pobieranie na innych sączkach dopuszczalne po konsultacji z laboratorium.